Půjčovna skákacího hradu

Ideální příležitost pro zahradní oslavy narozenin nebo menší rodinné venkovní akce.

CENA Pujčovného je Klokan 1000kč/den (od 10:00h do 9:00h)

Duo 1500kč/den (od 10:00h do 9:00h)

Rezervaci termínu zajistěte pomocí e-mailu nebo messenger Facebook

Stručné seznámení se zapůjčením

Nájemce se prokáže občanským průkazem a zavazuje se hrad vrátit
nejpozději následující den do 9 hod. V případě nedodržení termínu vrácení
je nájemci účtováno nájemné za další den v plné výši do té doby, dokud
hrad nevrátí.


Nájemce zaplatí za vypůjčení skákacího hradu půjčovné ve výši dle platného
ceníku.


Nájemce plně odpovídá za vypůjčený skákací hrad, je povinen o něj pečovat
tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení. V případě
poškození skákacího hradu vinou zákazníka je povinen uhradit veškeré
náklady na jeho opravu.


Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne
vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného skákacího
hradu.


Podpisem smlouvy se nájemce dále zavazuje, že se seznámil s provozním
řádem atrakcí.

Popis hradu Duo

Popis hradu Klokan